SUVI ZID SVETLI

SUVI ZID SVETLI - PRIRODNI KAMEN

Zbog svog jedinstvenog oblika i dimenzija često je ukras i ograda i temelja. Suvi zid svetli prirodni kamen izvanredan je za oblaganje spoljnih zidova.Suvi zid svetli ili rustik kako ga neki zovu je prirodni kamen za oblaganje spoljnih i unutrašnjih površina zidova. Potpuno je nepravilnog oblika, različite dužine, širine i visine.close