LOMLJENA KARAMELA

LOMLJENA KARAMELA

Lomljena karamela ili rudno je prirodni lomljeni kamen žuto sive boje debljine 2-3 cm i pogodan je za sve vrste oblaganja zidova i staza. Lomljena karamela je potpuno nov prirodni lomljeni kamen koji se može pronaći kod nas na placu. Prirodni kamen je svetlo braon boje debljine 2-3 cm i veoma je lak za oblaganje zidova i staza.close